Installatie

HAMMOCK is een volledig cloud-based webapplicatie dat als Office.JS add-in in het Microsoft 365 / Exchange Online account van de gebruiker geplaatst wordt. Hierdoor wordt de plugin beschikbaar binnen Outlook zodra het Exchange Online account wordt gekoppeld. Daarnaast wordt er een OneDrive account van SharePoint toegevoegd als folder binnen de Windows verkenner.

Alle logica en data wordt binnen Microsoft Azure en Microsoft SharePoint uitgevoerd/beheerd, en dus niet op de computer van de gebruiker.

Stappenplan

Volg de instructies in onderstaande secties om HAMMOCK te installeren.

Indien u tijdens het installatieproces vragen heeft of problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met het technisch beheer via development@hammock.nl of 071-2032151.