Release notes

1.85 - CSV-downloads - herstart - verwacht 7 mei 2024

 • Kenmerken toevoegen bij download csv tijdregels

 • Frontend automatisch herstarten

1.84 - Categorieën - technisch - verwacht 5 mei 2024

 • Module: tijdschrijfcategorieën

 • Technisch: aangevraagde rechten herbeoordelen

 • Bugfix: wisselen tussen schermen

1.83 - Inloggen - ProofMe - deelbetalingen - 28 april 2024

 • Verbeteren inloggen

 • Digitaal identificeren natuurlijk persoon via Proofme

 • Dropdown gebruikers (de-)selecteren vereenvoudigd

 • Adres is niet meer verplicht bij het opstellen van een declaratie

1.82 - Automatisch koppelen declaraties 21 april 2024

 • Automatisch koppelen declaraties met Exact

 • Automatisch koppelen declaraties met Twinfield

 • Bijwerken declaratiestatus na betaling via Mollie

1.81 - Mollie-koppeling 13 april 2024

 • Mollie-betalingen, status van de betaling ophalen

 • Verbetering aanmaken Mollie-betalingen

 • Bugfix: dashboard individueel aan/uit

1.80 - Settings, rechten en e-mailverwerking - 6 april 2024

 • Certificering Twinfield-koppeling afgerond

 • Setting declaratie: debiteur/debiteur of client/debiteur

 • Setting dossier: standaard dossiertarief of staffeltarief

 • Setting dossier: dossieroverzicht sorteren op dossiernummer, dossiernaam of recent geopend

 • Setting user: Als er geen gebruik gemaakt wordt van de module “Taken” dan kan de homepage uitgezet worden

 • Bugfix: filter declarabiliteit tijdoverzicht in dossier

 • Bugfix: dubbel tonen dossiers e-mailverwerker

 • Bugfix: begeleidende tekst bij declaratie bij aanmaken declaratie

 • Bugfix: zoeken naar bestanden in dossiers waarbij de dossiernaam &-teken bevat

1.79 - Settings, rechten en e-mailverwerking - 1 april 2024

 • Kenmerken aan een dossier kunnen toevoegen

 • Filteren op dossierkenmerken vanuit dossieroverzicht

 • Filteren op dossierkenmerk vanuit tijdregeloverzicht

 • Rechtenstructuur: Zichtbaar de geschreven uren in dossiers waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is

 • Rechtenstructuur: Zichtbaar de uren in dossiers waarin de gebruiker werkzaamheden heeft verricht

 • Rapportage: download CSV tijdregels, verwijderen enters

 • Selectie periode voor verwerken e-mails vanuit app

 • Selectie periode e-mails in dossier

 • Selectie periode voor tijdschrijfsuggesties

 • Bugfix: Dossiersuggesties niet tonen gearchiveerde dossier

 • Bugfix: Niet tweemaal tonen dossiers suggesties

 • Bugfix: Dossier selecteren e-mailverwerken stand alone app

 • Bugfix: factuurnaam weergeven bij bewerken dossier

1.78 - Exact, Twinfield, Tijdschrijven - 17 maart 2024

 • Verschotten: automatisch vullen omschrijving

 • Tijdschrijven: minimum per activiteit

 • Tijdschrijven: controle op veelvoud tijdseenheid

 • Voorstel dossiers bij e-mailverwerking

 • Twinfield: boeking op project (dossier)

 • Twinfield: afronding BTW

 • Twinfield: periodisering van de omzet

 • Exact: afrondingsverschillen

 • Exact: verzamelbetalingen verwerken

1.77 - Exact, Twinfield, SharePoint - 10 maart 2024

 • Snelkoppeling naar SharePoint

 • Aanpassingen verwerking e-mails

 • Twinfield: snelkoppeling naar boeking

 • Exact: snelkoppeling naar boeking

 • Exact: ophalen financiële periodes voorgaande boekjaren

1.76 - Exact, Twinfield, pop-up tijdregistratie - 25 februari 2024

 • Exact: ophalen en verwerking ingeboekte verschotten

 • Twinfield: ophalen en verwerking ingeboekte verschotten

 • Module urenbewaking: Altijd weergeven totaal geschreven tijd

 • Pop up tijdschrijven: Leegmaken omschrijving

1.75 - Exact, Twinfield en bugfixes - 18 februari 2024

 • Exact: zoeken bestaande kostendrager

 • Exact: Nieuwe kostendrager aanmaken

 • Twinfield: Ophalen betalingsmutaties

 • Twinfield: Zoeken project

 • Twinfield: Aanmaken nieuw project

 • Twinfield: Bijwerken status declaraties obv betalingsmutaties

 • Bugfix: Toevoegen tarieven bij faillissementsmodule

 • Bugfix: Na aanmaken e-mail/ agenda sluiten scherm

 • Bugfix: Opslaan aanpassing aanhef natuurlijk persoon

1.74 - Urenmaximum en integratie Twinfield - 11 februari 2024

Diverse uitbreidingen aan de integratie met:

 • Module: urenmaximum aan een dossier toevoegen

 • Exact: zoeken project en BTW

 • Twinfield: PDF aan de boeking van de declaratie koppelen

 • Twinfield: Declaratie boeken met status CONCEPT

 • Ondersteuning wisseling tussen Twinfield en Exact

 • Bugfixing: Aanmaken begeleidende e-mail declaratie op een Apple

1.73 - Uitvoerders aan een dossier en bugfixing - 4 februari 2024

Deze release bevat de volgende modules en functionaliteiten

 • Module: naast een verantwoordelijke kunnen ook uitvoerders aan een dossier worden toevoegen

 • In de tekst van de begeleidende e-mail van de declaratie wordt nu ook de vervaldatum vermeld

 • De status van een declaratie die handmatig op VOLTOOID gezet zijn, wordt enkel aangepast als er betalingsmutaties zijn in Twinfield of Exact geweest zijn

 • Reiskosten aangepast naar € 0,23

 • Verbeteringen in het autorisatieproces met Exact en Mollie

1.72.1 – Versnellen declaraties - 18 januari 2024

De release bevat de volgende verbeteringen:

 • versnellen aanmaken declaratie

 • versnellen bewerken aangemaakte declaratie

1.72 – Mollie betalingen - 16 januari 2024

Mollie-betalingen

 • Aanmaken betaling in Mollie

 • Toevoegen betalingslink aan begeleidende e-mail

 • Toevoegen QR-code aan begeleidende e-mail

 • Toevoegen betalingslink in declaratie

 • Toevoegen QR-code in declaratie

1.71 – Integratie Twinfield - 7 januari 2024

Koppeling met boekhoudpakket Twinfield

 • Boeken op grootboek

 • Boeken op grootboek per gebruiker

 • Boeken op grootboek/ kostenplaats gebruiker

Declareren

 • Bij ontgrendelen van een declaratie wordt het boekstuknummer verwijderd

 • Zoeken op declaratienummer toegevoegd

1.70 – 17 december 2023

Koppeling Exact

 • Periodisering van de omzet

 • Geautomatiseerd ophalen betalingsmutaties

 • Automatisch bijwerken openstaande declaraties

 Declaratieoverzicht

 • Filtermogelijkheid voor niet gekoppelde declaraties.

 • Toont verrekende declaraties als verrekend.

 Financieel:

 • Filtermogelijkheid op tijdregel: declarabiliteit

 Overige

 • Monitoren foutmeldingen vanuit onze dashboard

 • Dropdown met gebruikers toont alleen de actieve/geselecteerde gebruikers

1.69.0 - 10 december 2023

 • De PDF van de declaratie wordt meegestuurd naar Exact

 • Uitbreiding van de rechtenstructuur op de Exchange

 1.68.0 - 3 december 2023

HAMMOCK is modulair opgebouwd. Het is hierdoor mogelijk om per kantoor modules aan of uit te zetten. De volgende modules zijn nu beschikbaar:

 • Taken

 • Tijdschrijven

 • Rechtenstructuur

 • Rapportages

 • Declareren

 • Personen- en familierecht -> Nieuw release 1.68

 • Roladministratie -> Nieuw release 1.68

 • Toevoegingen

 • Koppeling boekhoudpakket

 • Onder handen werk

 Wij zullen deze per kantoor instellen. Als blijkt dat u toch een module niet gebruikt of als u wel graag gebruik maakt van een module die we niet hebben geactiveerd dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Wij zullen dit kosteloos voor u aanpassen.

 Overige uitbreidingen en verbeteringen:

 • Extra mogelijkheden invoegen velden in documenten

 • Klanten/ debiteurenkaart

 • Standaard BCC toevoegen bij het versturen van een declaratie. Als u hiervan gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

 • Geen pop-up meer bij releasenote

 • Als er geen gebruik gemaakt wordt van groep gebonden toegang dan wordt dit veld niet getoond

 • Als er geen gebruik gemaakt wordt van de koppeling dan worden de velden die betrekking hebben op de boekhoudkoppeling niet getoond bij dossier, partijen en de declaratie

 • Als er geen gebruik gemaakt wordt van modules dan wordt de tab met modules niet getoond

 • Bij tijdschrijven worden gearchiveerde dossiers niet meer getoond

 • Selecteren van een dossier vanuit het declaratiescherm is versneld

 • In incidentele gevallen was het niet mogelijk om een tijdregel te verwijderen. Dit is opgelost.

 • Betaaltermijn voorschotnota aangepast naar 0-dagen

 • Via de tijdschrijf pop up is het niet meer mogelijk om dossiers te selecteren waar de gebruiker geen autorisatie toe heeft

 • Gebruikers die uit dienst zijn, worden niet meer getoond in de dropdown bij individuele toegang tot een dossier

 • Rapportage “lopende dossiers” verbeteringen toegevoegd.

1.67.0 - 21 november 2023

Rechtenstructuur

Deze release bevat een volledige rechtenstructuur.

 • Een dossier kan één of meerdere autorisaties krijgen, bijvoorbeeld “management” of “personeelszaken”. Deze autorisatie wordt gekoppeld aan een gebruiker waardoor deze toegang krijgt tot het dossier.

 • Een gebruiker kan toegang krijgen tot de documenten in SharePoint op basis van bovenstaande autorisatie.

 • Een gebruiker kan toegang worden gegeven tot alle geschreven tijdregels, dus ook van andere gebruikers, of enkel tot de eigen geschreven tijdregels.

 • Een gebruiker kan toegang worden gegeven tot alle taken, dus ook van andere gebruikers, of enkel tot taken waarbij de gebruiker uitvoerder en/of opdrachtgever is.

 • Per gebruiker kan worden aangegeven of deze een dossier mag aanmaken en updaten.

 • Een gebruiker kan toegang worden gegeven tot de declaratiemodule.

 • Een gebruiker kan toegang worden gegeven tot de rapportages.

 • Externe gebruikers kan toegang gegeven worden tot specifieke dossiers .

 Standalone app

 • Handmatig verwerken van e-mails vanuit de standalone app van HAMMOCK.

 • Meerdere e-mails gelijktijdig handmatig verwerken in HAMMOCK.

Bugfixes

 • Documentenoverzicht ververst automatisch na het aanmaken van een nieuw document.

 • [Opslaan + nieuw] van een tijdregel onthoudt de gekozen declarabiliteit.

 • In de categorie dropdown tijdregistratie Insolventiedossiers is de omschrijving "Inventaris" naar "Inventarisatie" aangepast.

 • Bij verwerken tijdschrijfsuggestie worden de dubbele pop-ups automatisch gesloten.

 • Dossieroverzicht wordt ververst na aanpassen dossiernaam.

 • Zoekfunctie dossiers: leegmaken van het zoekveld herstelt originele keuze dossierverantwoordelijke.

 • Zoekfunctie e-mails: leegmaken van het zoekveld toont weer alle e-mails.

 • Documentenoverzicht: Selectie leeg maken nadat document(en) aan email zijn toegevoegd.

 • Opslaan van een nieuw dossier is versneld.

 • Koppelen van een dossier aan een bestaande inbox map is weer mogelijk.

 • Importeren en synchroniseren van e-mails van en naar een gekoppelde inboxmap met HAMMOCK is weer mogelijk.

1.66.0 - 26 juni 2023

 • Nieuwe declaratie module:

  • Prijsafspraak aanmaken intuïtiever gemaakt.

  • Voor aangemaakte groepen zijn standaard dichtgeklapt.

  • Snellere en intuïtiever manier voor toevoegen factuurregels aan groepen.

  • Volgorde van factuurregels is aan te passen.

 • Toevoegingsmodule toegevoegd aan HAMMOCK:

  • Eenvoudig toevoegingsfomulier

  • Declaratie eigen bijdrage genereren.

  • Declareren eindafrekening Raad voor Rechtsbijstand

 • Failissementsmodule is toegevoegd aan HAMMOCK:

  • Dossier kan bij aanmaken of aanpassen faillissementsmodule aanzetten.

  • Een categorie kan toe worden gewezen aan een tijdregel toevoegen.

  • Bepaling te hanteren uurtarief op basis van:

   • Boedelfactuur

   • Standaard uurtarief Rechtspraak

   • Boedelfactor

   • Ervaringsjaren

   • Functie (curator, kantoorgenoot, faillissementsmedewerker)

 • Nieuwe functionaliteiten in het e-mailoverzicht:

  • E-mails kunnen worden gekopieerd naar andere dossiers.

  • E-mails kunnen worden verplaatst naar een andere dossiers.

  • E-mails kunnen worden verwijderd uit een dossier.

 • Basis voor rechtenstructuur:

  • Gebruikers toegang kunnen geven tot dossiers.

  • Gebruikers toegang kunnen ontnemen tot dossiers.

  • Dossier niet vindbaar kunnen maken voor gebruikers.

 • Aangepast uiterlijk pop-up voor wachten op rapportages.

 • Bug fix: Dossierkaart kan aangemaakt worden.

 • Bug fix: Inkoop tarief leeg laten in rapportage wanneer gebruiker geen inkooptarief heeft.

 • Bug fix: Alle rapportages zijn aangepast en werken weer.

 • Bug fix: BTW berekeningen bij prijsafspraken met verschotten werken weer correct.

 • Bug fix: Melding wordt getoond indien bij opslaan van declaratie geen geldige debiteur geselecteerd is.

 • Bug fix: Geen inkooptarief in urenregistratie rapportage wanneer er geen inkooptarief is ingevuld.

 • Bug fix: Filter gebruikers bij zoeken dossier wordt weer ingevuld wanneer er een lege zoekterm is.

 • Bug fix: Dossieroverzicht wordt ververst na aanmaken van een nieuw dossier.

 • Bug fix: Dossieroverzicht wordt ververst na wijzigen van de naam van een dossier.

 • Bug fix: Als een dossier staffeltarieven gebruikt worden nieuwe uren declarabel in plaats van aangeboden.

 • Bug fix: Bij een tijdschrijfsuggestie wordt nu de verzendtijd van de e-mail in de omschrijving vermeld.

 • Bug fix: Duidelijkere foutmelding bij dubbel tijdschrijven van een suggestie.

 • Bug fix: Standaard ondertekening van e-mail wordt toegevoegd wanneer email via Hammock wordt aangemaakt.

1.65.0 - 17 april 2023

 • Gewerkte tijd per minuut toegevoegd aan tijdregel rapportage.

 • Styling aangepast van OHW-velden op dossier pagina.

 • Genereren van rapportages is verbeterd, waardoor de performance is verbeterd.

 • Opmaak en uitlijning aangepast bij tijdschrijfsuggestiescherm.

 • Styling aangepast van sortering menu op documentenoverzicht.

 • Bij de tijdschrijf pop-up wordt nu de lokale tijd in de omschrijving gezet i.p.v. UTC.

 • Standaard waarde declarabel/ niet declarabel/ aangeboden wordt overgenomen uit dossier naar tijdregel.

 • Inkomende mails worden weergegeven in tijdschrijfsuggestie.

 • Bug fix: Declaratieadvies toont juiste gegevens wanneer een uitvoerder is gekozen.

 • Bug fix: Tijdregelrapportage past staffeltarieven toe.

 • Bug fix: Tijdsuggestie pop-up gebruikt minimum tijd van 1 minuut.

 • Bug fix: Aan de tijdregel rapportage wordt valuta goed weergegeven.

 • Bug fix: Lege pagina in declaratiespecificatie wordt niet meer getoond.

1.64.1 - 31 maart 2023

 • Scherm voor suggesties tijdschrijven aan de hand van verstuurde e-mails toegevoegd

 • Uitgebreide serverlogging toegevoegd voor klantomgevingen

 • Uitlijning tarieven

 • Downloaden rapporten zonder SharePoint toegang door financieel beheerders

 • Bug fix: foutmelding bij zoeken naar documenten

 • Bug fix: aanmaken en/of bewerken van declaratie met ongeldige boekhoudconfiguratie

 • Bug fix: lang laden van openen relaties met ongeldige boekhoudconfiguratie

 • Bug fix: foutmelding bij aanmaken standaarddocument

 • Bug fix: popup met tijdschrijfsuggestie werd niet vertoond na versturen e-mail

 • Bug fix: foutmelding boekingsadvies bij declaraties met standaarddimensies

 • Bug fix: foutmelding boekingsadvies bij credit notas

 • Bug fix: bij koppelen declaraties werd het grootboeknummer van de tegenrekening niet meegenomen

 • Bug fix: opslaan van nieuwe dimensies op dossier

1.64.0 - 27 maart 2023

 • In documentenoverzicht Word naar PDF optie toegevoegd.

 • Jaartal toegevoegd aan documentenoverzicht.

 • OHW-rapportage geeft percentages weer in hele getallen.

 • Pop-up tijdschrijven kan uitgezet worden per gebruiker.

 • Toastermelding wanneer rapportage gereed is.

 • Rapportages worden op de achtergrond gegenereerd en gedownload zodra deze gereed zijn.

 • OHW-gegevens worden op dossierkaart weergegeven.

 • Documenten mapnaam wordt automatisch gevuld met dossiernummer en -naam bij aanmaken dossier.

 • Standaard reiskostenbedrag per kilometer is veranderd van € 0,19 naar € 0,21.

 • Valutakolom toegevoegd aan tijdregistratierapport.

 • Sortering documenten in te stellen oplopend of aflopend.

 • In het factuuroverzicht wordt de achtergrond rood zodra de vervaldatum van een declaratie overschreden is; de achtergrond is geel bij conceptdeclaraties.

 • Tijdschrijfsuggestiescherm toegevoegd.

 • Boekingsadvies voor koppeling met boekhoudsysteem toegevoegd

 • Melding wanneer document wordt aangemaakt waarvan de bestandsnaam al gebruikt wordt.

 • Optie om afspraak aan te maken vanuit e-mail schrijven weggehaald.

 • Aanpassen van boekhouddimensies op factuurregelgroep in declaratie.

 • Ongebruikte boekhouddimensies worden niet vertoond.

 • Niet mogelijk om ongeldige datum selectie te maken bij rapportages.

 • Veld afstand is verplicht bij reiskostenregistratie.

 • OHW-gegevens standaard ingevuld bij nieuwe dossiers.

 • Indeling rapport “Openstaande declaraties” aangepast voor betere presentatie gegevens.

 • Indeling rapport “Omzetrapportage” aangepast voor betere presentatie gegevens.

 • Extra kerngegevens toegevoegd aan rapport “Lopende Dossiers”.

 • Bug fix: Dossiertarief werd niet ingevuld wanneer bij tijdschrijven dossier werd veranderd.

 • Bug fix: Bij de OHW-gegevens kon geen 100% ingevuld worden.

 • Bug fix: Zodra je uren aanpast vanuit de het urenoverzicht, werden de filters terug gezet naar default en werden de filters niet onthouden.

 • Bug fix: Bij aanmaken e-mail sloot selectiepop-up niet.

 • Bug fix: Declarabiliteit werd niet juist vooringevuld bij bewerken urenregel.

1.63.0 - 20 februari 2023

 • Filter toegevoegd in mail tabblad “verzonden”, “Ontvangen” en “Allebei”.

 • Pop-up tijdschrijven bij verwerken en versturen mail.

 • Nieuw rapport: “Onderhanden werk“

 • Nieuw rapport: “Tijdregistratie“

 • Naam van dossier zichtbaar zodra je de muis op het dossiernummer zet in lijsten en overzichten.

 • Mogelijkheid om tijdregistratie functie uit te zetten op userniveau op aanvraag bij support.

1.62.0 - 3 februari 2023

 • Nieuw rapport: “Openstaande declaraties”

 • Nieuwe filter/voorkeur opties bij de omzetrapportage.

 • Download knop rapportages geeft user feedback “Bezig met laden”.

 • Documenten kunnen nu gesorteerd worden op datum en naam.

 • Optimalisatie koppeling Exact.

1.61.0 - 22 november 2022

 • Filters makkelijk kunnen verwijderen met een kruisje.

 • Actie menu en zoekbalk scrolt mee bij lange lijsten.

 • Maximale breedte van HAMMOCK webapp ingesteld.

 • Achtergrond afbeelding toegevoegd aan sidebars.

 • Hoofdmenu schaalbaar gemaakt voor kleinere schermen.

 • Schermen beter schaalbaar gemaakt voor kleinere schermen

1.58.0 - 7 september 2022

 • Bug opgelost: KvK module.

 • Bug opgelost: Kan geen declaratie genereren als dossiermappen niet bestaan.

 • Bug opgelost: Bijlage toevoegen als PDF.

 • Zoekfunctie in documenten zoekt nu ook op inhoud.

 • Koppeling Twinfield gemaakt.

 • Partijen in Twinfield kunnen gezocht worden.

 • Debiteur in Twinfield wordt aangemaakt als die nog niet bestaat.

 • Mogelijkheid financiële eenheid in te stellen bij declaraties.

 • Externe ID’s zijn nu op particuliere en zakelijke partijen in te stellen.

 • Automatische periodisering van declaraties.

 • Terugkoppeling foutmeldingen bij handmatige synchronisatie met boekhouding.

 • Maximale lengte van de omschrijving van de factuur regel ingesteld.

 • BTW code in Twinfield is configureerbaar.

 • Optie voor declaratie versturen naar debiteur met adresgegevens klant.

 • Nieuw Rapport voor gemaakte boekingen bij boekhoudkoppeling.

 • Bij bulkupdate mail wordt nu ook bijlage gesplitst.

 • Overschrijven van grootboeknummer op gebruiker mogelijk.

 • Koppelen van externe partijen

 • User interface gemaakt voor overschrijven grootboekregels op de factuurregelgroep niveau

1.57.0 - 23 mei 2022

 • “t.a.v” optie toegevoegd aan declaratiemodule

 • Standaardcategorieën optie toegevoegd aan reiskosten en verschotten

 • Debiteur/cliënt losgekoppeld in declaratie

 • Patroon naam dossiermap in Outlook nu configurable

 • Bestanden kunnen gezocht worden binnen declaratie

 • Koppelknop mailverwerker verwerkt nu alle mail op dossier naar inboxmap van gebruiker.

 • Synchroniseer knop verwerkt alle mail in inboxmap naar het dossier toe.

1.56.0 - 4 april 2022

 • Bugfix: Ook stichtingen zonder bedrijfsadres wordt nu het adres van ingevuld

 • Spring Framework bijgewerkt vanwege kwetsbaarheid

1.55.0 - 22 maart 2022

 • Agenda afspraken vanuit HAMMOCK kunnen aanmaken.

 • Foutmelding indien bedrijf niet gevonden in handelsregister

1.54.0 - 14 maart 2022

 • Submappen worden nu goed vertoond bij mail map koppelen

 • Ophalen gegevens bij KvK.

 • Zoeken op dossiernummer inclusief letters

1.53.0 - 7 maart 2022

 • Bugfix: Postadres en bezoekadres wordt niet meer verwijderd als je 1 van de 2 verwijderd

 • Aanhef aanpassen behoudt de eigen aangemaakte aanhef

 • Layout rapportage aangepast

 • Snelknoppen in Ribbon toegevoegd aan webapp

 • Standaard sortering dossierdropdown kan nu gekozen worden op naam of dossiernummer oplopend of aflopend

 • Mailmap kan nu gekoppeld worden aan submap

 • Melding bij laden e-mails

 • Bijlagesplitter zet datum in bestandsnaam

 • E-mails als bijlagen worden nu gesplitst

 • Link naar handleiding toegevoegd

1.52.1 - 3 maart 2022

 • Bugfix: Het kunnen selecteren na het zoeken in de dossier dropdown werkt weer.

1.52.0 - 1 maart 2022

 • Partijenscherm binnen dossier uitgebreid.

 • Partijenscherm volledig responsive en geschikt voor mobiel.

 • Er komt nu een waarschuwing als je een partij wil verwijderen.

 • Partijen kunnen toevoegen vanuit e-mail opstellen.

 • Rechtermuisklik opties weggehaald in de partijenscherm.

 • Snelknop verwijderen in dropdowns

 • Voorloopnummers van folders optioneel gemaakt.

1.51.1 - 22 februari 2022

 • Bugfix: Nieuw dossier maakt maar 1 document map aan.

 • Bugfix: Resource “could not be found” melding opgelost

1.51.0 - 22 februari 2022

 • Aantal notities wordt nu bijgehouden op dossier.

 • Bijlagen uit mails wordt nu automatisch in de map “Bijlagen” geplaatst.

 • Duidelijke foutmelding als gebruiker niet is toegevoegd aan Shared Mailbox.

 • Nieuwe dossiers worden nu bij aanmaken in dossier dropdown gestopt.

 • Nieuwe snelkoppeling naar dossier bij het selecteren van mail met dossiernummer.

1.50.0 - 14 februari 2022

 • In het referentie veld staat nu “Referentie” in het het grijs.

 • Standaard waarde “datum tot” op het rapport van de lopende dossiers is naar vandaag gezet.

 • Extra opties/filters toegevoegd bij declaratie advies.

1.49.0 - 7 februari 2022

 • Inzage waar (kopieën) van e-mails zich bevinden.

 • Dossier dropdown verwijderd bij tijdsregistratie in dossier.

 • Overbodige velden in dossier onder inklap menu.

 • Links in support pop-up klikbaar gemaakt.

1.48.0 - 31 januari 2022

 • Mac: Mails geopend vanuit HAMMOCK openen in Outlook.

 • Een user kan kiezen om verwerkte mail van een dossier naar eigen postvak te synchroniseren.

 • Een user kan kiezen om geabonneerd te zijn op een dossier voor mail synchronisatie.

 • Mails kunnen in bulk verwerkt worden vanuit inbox map.

 • Postvak mappen kunnen aan dossier gekoppeld worden.

1.47.0 - 18 januari 2022

 • Back-end werkzaamheden

1.46.0 - 10 januari 2022

 • Rapport "inboeken uitgaande facturen" is weer te downloaden

1.45.1 - 29 december 2021

 • Aangemaakte templates wordt het origineel van geopend.

1.45.0 - 27 december 2021

 • .docx bestanden worden nu gedownload en kunnen geopend worden op de mac.

 • Opent verkeerd document opgelost.

1.44.0 - 20 december 2021

 • E-mail kan weer aangemaakt worden na verlopen document token.

 • Teamviewer QS nu via support knop beschikbaar.

 • Foutmelding wordt weergegeven wanneer landcode niet is ingevuld

 • Aanhef contactpersoon wordt automatisch aangevuld.

 • Land in adres veld is nu automatisch Nederland.

1.43.0 - 13 december 2021

 • Bestanden tot 256 MB kunnen worden geüpload in HAMMOCK.

 • Max datum mogelijkheid voor rapport inboeken factuur aangepast.

1.42.0 - 7 december 2021

 • Bijlagen kunnen toevoegen aan mail vanuit HAMMOCK.

 • Word naar PDF functie.

 • Snellere dossier dropdown.

 • Ververs knop bij overzicht e-mails.

 • Van/aan toegevoegd bij preview e-mail.

 • Mails met grote bijlagen kunnen worden verwerkt.

1.41.0 - 30 november 2021

 • Kvk nummer mogelijkheid bij publiek rechtelijk persoon.

 • Dossiernummer bij tijdsoverzicht in de tabel verplaatst.

 • Mail aanmaken knop op dossierniveau toegevoegd.

 • Totaaltelling bedragen toegevoegd aan Financieel overzicht.

 • BugFix voor Mailverwerker labels.

1.40.0 - 22 november 2021

 • Dossier filter toegevoegd aan tijdsoverzicht.

 • Aanpassing declaratieadvies.

 • Mailverwerking techniek aangepast.

 • Proces van mailverwerking versnellen.

1.37.0 - 25 oktober 2021

 • Stabielere inlog proces.

 • Herstart knop onder diagnostiek.

1.27.4 - 25 oktober 2021

 • Stabielere inlog proces.

 • Herstart knop onder diagnostiek.

1.36.0 - 4 oktober 2021

 • Foutmelding bij geen geadresseerde declaratie.

 • Declaratieadvies heeft totaaltelling per gebruiker.

 • HAMMOCK mobiele app is live.

 • Foutmelding 30000ms is verlengd naar 60000ms.

 • Foutmelding wisselen van dossiertarief naar staffeltarief is opgelost.

 • Release note melding is uitgezet.

1.35.0 - 27 september 2021

 • Bugfix: Eerste mail die verwerkt wordt geeft geen 30000ms melding meer.

 • Totaaltelling per gebruiker per dossier toegevoegd, inclusief totaaltelling in declaratieadvies.

 • E-mails vanuit HAMMOCK kunnen geopend worden op Mac.

 • Dossiers kunnen gekopieerd worden.

 • HAMMOCK is beschikbaar voor mobiel via de browser.

1.34.0 - 20 september 2021

 • Bugfix: verlegd 0% opgelost.

 • Bugfix: geen witscherm meer bij kiezen van een document op Apple.

 • Bugfix: Hernoemen bij folder documenten.

 • Bugfix: Oneindige melding “bezig met opslaan” bij downloaden declaratieadvies.

 • Bugfix: Kopiëren van meerdere bestanden naar ander dossier.

 • Bugfix: Opslaan van taken met verwijderde bijlagen.

 • Veld “uitgesloten” bij urenregistratie grijs en niet klikbaar gemaakt.

 • Extra controle bij aanmaken nieuwe documenten op Sharepoint.

 • Automatische mailverwerking wanneer dossiernummer in het onderwerp staat van de mail.

1.33.2 - 15 september 2021

 • Meer dan 10 resultaten zijn nu zichtbaar in het e-mail tab in HAMMOCK.

 • Procent teken is verwijderd uit de bestandsnaam.

 • Foutmelding bij aanmaken Word document is verwijderd.

 • Mail wordt Automatisch aangemaakt bij definitief maken declaratie.

1.33.0 - 31 augustus 2021

 • 2e label is toegevoegd aan mailverwerker.

 • Zodra een mail verwerkt wordt dat al verwerkt is zal het systeem de mail ontdubbelen.

1.32.0 - 16 augustus 2021

 • Mails in HAMMOCK kunnen nu ook geopend worden op Apple.

 • Mails worden gemarkeerd als gelezen in de kopie mappen.

 • Mailverwerker kijkt nu naar de verborgen map in Outlook.

1.31.0 - 16 augustus 2021

 • Mailverwerker maakt kopieën aan naar de shared mailbox .

 • Mailverwerker maakt kopieën aan naar de dossiermap onder de inbox.

 • Verwerkte mail krijgt een label.

1.30.0 - 11 augustus 2021

 • De al verwerkte uren komen niet meer voor in de declaratie

 • De naam van de dossiermap in Sharepoint is nu dossiernummer met dossiernaam.

1.27.2 - 11 augustus 2021

 • In de oude browser kunnen gegevens van partijen weer bewerkt worden

 • In de oude browser worden partij gegevens weer weergegeven

 • In de oude browser kan de prijsafspraak weer worden aangemaakt.

1.29.0 - 3 augustus 2021

 • Bugfix mailverwerker waardoor code 404 niet meer voorkomt.

 • Office documenten kunnen geopend worden op Mac.

 • Na het aanmaken van een dossier wordt je doorgestuurd naar het scherm Partijen

1.28.0 - 24 juli 2021

 • Nieuw mailverwerker voor de nieuwe klanten (oude klanten worden later gemigreerd)

 • Documenten locatie kan nu verplaatst worden.

 • Naam van dossiermap in Sharepoint mag nu variabel zijn.

1.27.0 - 17 juli 2021

 • Oude browser ondersteund selecteren van dossiers in declaratiemodule.

 • Geen afrondingsfouten meer bij prijsafspraak berekening bij totaalbedrag.

 • Staffels zijn toegevoegd op dossierniveau.

1.26.1 - 2 juli 2021

 • Zodra je een dossier aanmaakt, dan wordt je direct doorgestuurd naar het partijen scherm.

 • Tarieven kunnen aangepast worden.

 • Betalingstermijn kan op 0 dagen gezet worden.

 • Vervaldatum in declaratiescherm wordt nu geüpdate naar de juiste datum.

 • Bug “Org Tarief” in declaratie opgelost.

 • Engelse datum notatie toegevoegd aan Engelse declaratie.

1.26.0 - 24 juni 2021

 • Het is nu mogelijk om HAMMOCK te koppelen aan eigen Sharepoint.

 • Declaratieoverzicht kan weer gedownload worden.

Nieuwe tutorial staffels

 

 

Nieuwe tutorial declareren

 

 

1.25.1 - 16 juni 2021

 • BugFix: Valuta wordt weer automatisch geselecteerd bij het declareren.

1.25.0 - 15 juni 2021

 • Standaard verkooptarief aan de gebruiker koppelen.

 • Standaard inkooptarief aan de gebruiker koppelen.

 • Tarieven per gebruiker aan dossier kunnen koppelen.

1.24.0 - 1 juni 2021

 • Bugfix: Overzicht met declaraties kan gedownload worden als CSV bestand.

 • Bugfix: Declaraties kunnen weer worden afgedrukt.

 • Bugfix: Geen afrondingsfouten meer bij maken van prijsafspraak.

1.23.0 - 25 mei 2021

 • Vertoon correct gedeclareerd bedrag in urenoverzicht.

 • Aanmaken declaraties met een andere valuta dan Euro.

 • Wijzigen BTW tarief bij factuurregelgroepen met een prijsafspraak.

 • Deselecteer urenregels in declaraties nadat deze herschikt zijn.

1.22.0 - 11 mei 2021

 • Sorteer en bereken knop wordt groen als het aanstaat en rood als het uitstaat.

 • Gedeclareerde reiskosten en verschotten zijn niet meer aan te passen.

 • Kortingen zijn nu mogelijk.

1.21.0 - 22 maart 2021

 • Nieuwe methodiek voor toevoegen en verwijderen uren.

 • Declaratienummer staat in overzicht verschotten en reisregels en urenregels.

 • Gedeclareerde verschotten, reisregels en urenregels kunnen niet verwijderd worden.

 • Prijsafspraak mogelijk zonder urenregels.

 • Totaal bedrag inclusief BTW nu mogelijk in te vullen.

 • Reiskosten en verschotten toegevoegd aan declaratie.

 • Declaraties datum kan naar het verleden gezet worden.

1.20.0 - 15 maart 2021

 

 • Automatische reset van declaratienummering.

 • Een knop om direct te kunnen tijdschrijven in dossieroverzicht.

 • Invoervelden verschotten en tijdschrijven staan bovenaan in de lijst.

 • Tijdvolgorde in urenscherm staat nu standaard van nieuw naar oud.

 • Zoek termen zonder letters met speciale tekens zal nu resultaten geven met speciale tekens.

 • Invoerveld verschotten en reisregels wordt nu automatisch geleegd na het opslaan van een regel.

1.19.1 - 9 maart 2021

 • Voorschotten aan tijd rapportage toegevoegd.

 • Totaal uur toegevoegd per user op tijd rapportage.

 • BTW toegevoegd aan tijd rapportage.

 • Overzicht verschotten toegevoegd aan tijd rapportage.

1.19.0 - 8 maart 2021

 • Reiskosten scherm toegevoegd.

 • Verschotten scherm toegevoegd.

 • Tijdrapportage per dossier mogelijk gemaakt.

 • Tijd rapportage per dossier verantwoordelijke toegevoegd.

1.18.0 - 1 maart 2021

 • Vernieuwd declaratie scherm.

 • File.reference wordt weer vervangen door dossiernaam.

1.17.1 - 22 februari 2021

 • Foutmelding toegevoegd bij het invoegen van minuten tussen de 60 en 99.

 • Support contact informatie is toegevoegd.

1.17.0 - 22 februari 2021

 • Referentie van de klant is toegevoegd aan de factuur onderwerp.

 • Voorschotten worden van factuuur afgestrokken.

 • BTW en totaal is toegevoegd aan de factuur.

 • E-mail kan via het factuurscherm worden aangepast.

1.16.0 - 25 januari 2021

 • Facturen zijn nu te exporteren naar CSV.

 • Dossier kunnen geprint worden.

 • Logos is aan de ribbon toegevoegd.

1.15.0 - 18 januari 2021

 • Bij een taak staat ook de naam van het dossier.

 • Meerdere E-mail adressen kunnen worden toegevoegd bij een bedrijf.

 • Het is mogelijk om te mailen naar meerdere personen tegelijk.

 • Tijd kan worden aangepast bij het aanmaken van een declaratie.

 • Valuta staat goed weergeven in een rapportage.

1.14.0 - 18 januari 2021

 • In een declaratie staat de juiste valuta.

 • Voorkeurstaal kan worden ingesteld in een dossier.

1.13.0 - 4 januari 2021

 

 • In een tijdregistratie staat nu de huidige valuta van het dossier.

 • Dossier nummering gaat verder vanaf het vorige dossier.

1.12.0 - 27 december 2020

 

 • Toevoegen burgerservice nummer aan personen.

 • Het kvk nummer is nu niet meer verplicht.

1.11.0 - 7 december 2020

1.10.0 - 30 november 2020

 

 • E-mails tabblad toegevoegd aan het menu van een dossier.

 • Preview functie voor bestanden en E-mails toegevoegd.

1.9.0 - 23 november 2020

 • Tabblad notities toegevoegd aan dossiers.

1.8.0 - 16 november 2020

 • Snelkoppeling naar het toevoegen van een tijdregistratie op het lint.

 • Snelkoppeling naar het toevoegen van een taak op het lint.

 • Snelkoppeling naar het toevoegen van een notitie op het lint.

 • Snelkoppeling naar het zoeken van een dossier op het lint.

 • Snelkoppeling naar het zoeken van een partij op het lint.

1.6.1 - 2 november 2020

 • Identificatie van natuurlijke personen.

 • Urenregels waarvan de omschrijving witregels bevat worden nu goed weergegeven in declaratieadvies en declaraties.

 • Notificatie wanneer er geen verbinding is met HAMMOCK.

 • Onthouden navigatie bij wisselen tussen full screen en sidebar.

 • Referenties in e-mailonderwerp aangepast.

 • Databasegebruik per omgeving geoptimaliseerd.

1.5.1 - 27 oktober 2020

 • Bug opgelost dat het aanmaken van declaratieadviezen en toevoegen van bijlages belemmerde.

1.5.0 - 26 oktober 2020

 • Versienummering toegevoegd.

 • Notificatie van nieuwe versie toegevoegd.

 • Recente dossiers worden weergeven in het dashboard.

1.4.0 - 19 oktober 2020

 • Datum van date of incident kan nu verwijderd worden.

 • Totale tijd in een rapportage toegevoegd.

 • Uitklapknop in partijen scherm in een dossier verwijderd.

 • Oneindig laden van partijen in een dossier verholpen.

 • Het verwijderen van een partij in een dossier gaat nu direct.

 • Het toevoegen van een partij in een dossier gaat nu direct.

 • Bug opgelost dat het kopiëren van dossiers belemmerde.

1.3.0 - 12 oktober 2020

 • Styling menu en tijdregistratie aangepast.

 • Datum pop-up aangepast.

 • Ja/Nee filter in tijdregistratie aangepast.

 • Datum van date of incident naar 2020 verholpen.

 • Layout datum weergave naar Nederlands.

1.2.0 - 2020-09-07

 • Release notes en versienummering toegevoegd.

1.1.0 - 2020-07-01

 • SharePoint integratie toegevoegd.

1.0.0 - 2020-01-01

 • Initieële product release.